Legg til ny lyd

Tittel:

Skriv inn tittel på den lyden du skal legge inn.

Klassetrinn:

Velg hvike klassetrinn den aktuelle lyden passer for. Her kan man velge flere klassetrinn. Man velger ved å klikke på de firkantede boksenes foran hvert trinn.

Kategorier:

Velg den/de kategorien(ene) som passer til lyden. Flere kategorier kan velges.

NB! Hvis du ikke finner en kategori som passer så kan du ta kontakt på EPOSTADRESSE

Beskrivelse:

Beskrivelse er påkrevd. Gjør den kort og informativ.

NB! VIKTIG: Hvis du vil at navnet ditt skal vises for de som søker opp læremidløet, så må du skrive det inn i beskrivelse-feltet. For eksempel: "Snøfall av Nils Nilsen", eller "Snø som faller - Nils Nilsen".

Fil:

For å laste opp en fil klikker man på knappen som er merket med "Browse".

Man får da opp et windows-vindu hvor man kan navigere på egen harddisk eller lagringsmedium for å finne den filen man skal laste opp, se illustrasjon under.

Let deg frem til filen, og klikk på den slik at den er markert med blå farge. Velg deretter "Åpne".

Banen til filnavnet vil da stå i tekstfeltet, se illustrasjonen under.

Når du ser at banen til filen står i tekstfeltet, slik som i illustrasjonen over, så er det bare å gå videre med neste felt.

Miniatyr:

Her kan man legge til et lite bilde som vil assosieres med lydfilen når noen søker på den. Bildet som vises vil på skjermen begrenses til 40 piksler i bredden og 50 piksler høyden. Bildet vil beholde sine proposjoner, men vil begrenses til maksimal høyde eller bredde.

Eksempel på miniatyr kan man se i illustrasjonen under.

Den øverste lydfilen har et eget miniatyrbilde knyttet til seg, mens den nederste lydfilen har et standard miniatyrbilde. Hvis ikke et eget miniatyrbilde velges, vil standardbildet knyttes til filen som lastes opp.

For å legge til et eget miniatyrbilde, klikk på "Browse" knappen (se illustrasjon under), og følg samme freamgangsmåte som er beskrevet over for å laste opp en fil..

Datert:

For å sette inn en dato, klikker man på den firkantete knappen til høyre for datofeltet, se illustrasjon under.

Man får så opp en kalender, og man velger en dato (vanligvis dagens dato som vil være markert).

Nøkkelord:

Her skriver man inn ett eller flere nøkkelord som man mener er relevant i forhold til det læremidlet man skal laste opp.

NB! Det er viktig å huske på at når noen skal søke etter læremidler, så er det nettopp disse nøkkelordene som gjør at man får treff på akkurat dette læremidlet. Desto flere og relevante nøkkelord som er koblet opp mot et læremiddel, desto lettere er det å søke opp.

Aktiv:

Kryss av for å gjøre læremidlet aktivt i basen.

Bruk som smakebit:

Fylkesmannen i Nordland © 2008 - Webløsning © Seria - Heading © KREMdesign