Hvordan søke

Etter å ha logget inn møter man en startside som er satt opp til å søke i alle typer læremidler, se pil 1 i skjermbildet under.

Midt i bildet finner man søkefeltet, se pil 2. Hvis man klikker på søkeknappen (se pil 3) uten å ha skrevet noe inn i søkefeltet, vil man få opp alle elementer som finnes i basen.

Figur 1

Etter å ha klikket på søk får man opp resultatet av søket, se skjermbildet under. Merk at det nå er kommet frem flere kategorier hvor man kan snevre inn søket sitt.

Resultatene av søket presenteres nedover på siden, med 10 resultat pr side. Det fremgår også hvor mange treff det er totalt.

 

For å søke mer effektivt, kan man velge å bare søke på en type læremidler. I skjerbildet under er læremiddeltype "bilder" valgt, se markering 1. Man søker da bare blandt læremidler som er kategorisert som bilde.

Relevante kategorier vil da automatisk komme opp, og kan velges for å snevre søket ytterligere, se markering 2.

Hvis man vil søke mer spesifikt kan man skrive inn søkeord i søkefeltet, se markering 2 i illustrasjonen under. Man lan søke på læremidlets tittel eller på nøkkelord som er koblet opp mot hvert læremiddel.

I eksemplet under er læremiddeltype "Tekst" valgt (se markering 1) og det søkt på "Tommy og tigern" (se markering 2).

Resultatet av dette søket kommer opp nedover siden (markert med 3).

NB! Merk at hvis man vil søke på en annen læremiddeltype etter å søkt med tekst i søkefeltet, som for eksempel med "Tommy og tigern" over, så må man være oppmerksom på at søketeksten fortsatt befinner seg i tekstfeltet (se markering 2 i illustrasjonen under). Resultatet kan da bli at Siden kommer opp med at "Søket ga ingen teff" (se merkering 1 under). Hvis så er tilfellet, fjern eller erstatt teksten i søkefeltet.

Fylkesmannen i Nordland © 2008 - Webløsning © Seria - Heading © KREMdesign