Redigere en pakke

Det er mulig å legge til nye elementer og slette gamle elementer i en eksisterende pakke.

Legge til nye elementer i en pakke:

Søk opp det læremidlet som du vil legge til i pakken.

 Klikk på "Legg til i pakke" (se under)

 

Pakkeinnholdet vil vises til høyre i søkebildet (se illustrasjon under).

Velg "Legg til i eksisterende pakke".

Du får da opp valget om hvilken pakke som det/de valgte læremidlet(ene) skal legges i.

Klikk på den pakken som du vil legge det/de valgte læremidlet(ene) i.

Slette læremidler i en eksisterende pakke:

Velg pakker fra menyen til venstre.

Du får da opp en side som viser de pakkene du har lagret (se under).

Til venstre for hver pakke er det tre knapper (se under).

Disse knappene har følgende funksjoner: (fra venstre) Rediger pakke, slett pakke og send pakke via e-post.

Velg "rediger pakke". DU vil da få opp et bilde som under.

For å slette elementer i pakken velger du slett til høyre for hvert element.

 

 

Fylkesmannen i Nordland © 2008 - Webløsning © Seria - Heading © KREMdesign