Laavenjesgujmieh
  Logg inn i Learoevierhtieh
  Gorredh gïelem

April   2018
uke m t o t f l s
13       1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30      

Nyheter

Smink deg på samisk
Foto: Bent Johansen
Nordlys 11.12.2006 12:08:29

«Postkortene» filmes
Altaposten 11.12.2006 11:13:09

Halvt norske nordmenn
Norske aner er spredt rundt om i verden. Her er et knippe halvnordmenn du kan være stolte av. Eller ikke.
TV 2 Nettavisen 10.12.2006 11:47:19

Nye kjempeparker
Aftenposten 8.12.2006 01:07:25

Kvinner på topp! - Dagbladet.no
Dagbladet 7.12.2006 06:09:08

Skuffet over Sametinget
Det er arrogant av flertallet på Sametinget å si nei til å bruke 100.000,- kroner på et samarbeid med kvenene, mener Willy Ørnebakk (Ap).
Harstad Tidene 5.12.2006 13:06:26

Urfolk snytt for bistandsmidler
Bare 19 prosent av 935 millioner kroner som regjeringen skulle gi til urfolk, er brukt til formålet.
Dagsavisen 5.12.2006 09:10:38

Kritiserer norsk bistand til urfolk
Bare en liten del av pengene regjeringen skryter av at Norge gir til verdens urbefolkning går dit det blir hevdet. Nå krever Regnskogfondet en umiddelbar gransking.
VG 5.12.2006 07:06:10

Lyver om hjelp til urfolkbistand - Dagbladet.no
Dagbladet 5.12.2006 07:01:27

– Visste hva de gikk til
Altaposten 4.12.2006 15:20:43

 

Vaajmoste gijhtijibie:

Rektor Sølvi Andersen ved Gaske-Nöörjen saemien skuvle, Rektor Heidun Oldervik ved Åarjelsaemiej skuvle,Rektor ved Helge Tronsaune ved Brekken oppvekst- og lokalsenter, Rektor Johannes Grue ved Røros grunnskole, Albert Jåma, Liv Karin Joma, Inger Joma, Per N. Joma, Aasta Joma Granefjell, Kirsten Appfjell, Siri Kristina Kappfjell, ToveBrustad, Eli Oddbjørg Kappfjell, Nora Marie Brandsfjell, Lena Kappfjell, Sig-Britt Persson,Evald Steinfjell, Gerd Persson, ÅstaVangberg, Anna Jacobsen og Fritz Jacobsen, Helen Blind Brandsfjell, Tor Persen ved Nord-norsk kompetansesenter, Inga- Maarja Steinfjell,Europa-press, United Feature Syndicate Inc./Pib 2004, NRK-Activum, Marti Kveli, Kjersti Kveli, Inger Joma, Maidi Persson, Anna Granefjell, Anna Ravdna Granefjell Pentha, Anita Dunfjeld Aagård, Marlene Toven, Eva Benedikte Jåma, Nils Aksel Brandsfjell, Katarina Blind, Sara Fjellheim, Elin Kristina Jåma, Pål Kristoffer Toven, Ella Holm Bull, Sanne Maarja Aasille Nilsdatter Utsi, Heidi Aarnes, Lars Kristian Bjørkmo, Berit Johnskareng, Evy Mathisen, Dagny Skals, learohkh Åarjelsaemiej skuvlesne, Karin Rensberg Ripa, Ansgar Aandahl, Hans Ragnar Mathiesen, Liisa Helander, Mattis Danielsen, Susan Lyngman..

 

      

Ööhpehtimmie- gïehtjedimmiedepartemeente lea beetneh-vierhtiejgujmie dåårjeme

UDF

 

 

Saemiedigkie lea beetneh-vierhtiejgujmie dåårjeme

 

 

 

 

Grieg Multimedia

Grieg Multimedia lea "Gorredh gïelem" gaske-vearman bïejeme. 
 

 

Seria DA

Seria DA lea daatabasem Gaske-viermesne tseegkeme. 
 

 

Blikk Sentraltrykkeri

Blikk Sentraltrykkeri lea "Gorredh gïelem" - gærjide dorjeme.

 

Hunstad Magnimaster SMC

Hunstad Magnimaster SMC lea Magnimaster Gold teknihken provgrammem dorjeme.

 

KREMdesign.no

KREMdesign lea plaaretjh, Magnimaster Gold-en CD-coverem jih Gaske-viermiebieliem www.learoevierhtieh.no guvviedamme.

Fylkesmannen i Nordland © 2005 - Design og løsning © Seria