Om Learoevierhtieh

Gjennom prosjektet ”Sørsamisk ved heimeskolen” ble det avdekket at det er stor mangel på læremidler innenfor språkopplæring i sørsamisk. Mange av lærerne som underviser i sørsamisk, produserer i dag selv materiellet som blir benyttet i opplæringen. Det var fra flere hold uttrykt et ønske om å kunne samle materiellet som allerede finnes og tilrettelegge dette på en slik måte at det kan gjøres tilgjengelig for hele det sørsamiske området.

Med utgangspunkt i dette etablerte Statens utdanningskontor i Nordland, nå Fylkesmannen i Nordland, Oppvekst og utdanningsavdelingen prosjektet ”Utvikle og tilpasse læremateriell til elektroniske læremidler og undervisningsmateriell” i januar 2002.  Prosjektet ble avsluttet i desember 2004.

Prosjektet kartla hvilke læremateriell som fantes og samlet, systematisert og tilgjengeliggjorde noen av læremidlene. 

Lærere skal kunne logge seg inn i databasen, søke, laste ned og tilpasse læringselementer  til den enkelte elevs nivå og ferdigheter. Lærere har også mulighet for å publisere sine egne læremidler i databasen. Læringselementene skal kunne brukes i vanlig undervisning hvor lærer og elev fysisk er sammen, og i kombinasjon med videokonferanse og PC-basert undervisning mellom lærer og elev. Av læringselementer som i dag finnes i databasen er radiokåserier, språkoppgaver, Tommy og tigeren tegneserier etc..

Bidrag er innsendt av blant andre Anna Jacobsen, NRK-activum, Gaske-Nöörjen saemien skovle, Kirsten Appfjell, Siri Kristina Kappfjell, Inga –Maarja Stenfjell, Europa-Press, United Feature Syndicate Inc,./Pib 2004, Åsta Vangberg, Maja Lisa Kappfjell med flere.

Seria DA har bistått i den tekniske utviklingen av databasen.

Disse læremidlene og nettstedet er utviklet med finansieringstøtte fra Fylkesmannen i Nordland, Oppvekst og utdanningsavdelingen.

Fylkesmannen i Nordland © 2008 - Webl°sning © Seria - Heading © KREMdesign