Lage en pakke

Når man søker i basen og får opp en side med resultater, så kan man se at det under hvert læremiddel er et valg som heter "Legg til i pakke", se illustrasjon under.

For å legge til et læremiddel, så klikker man på "Legg til i pakke" på dette læremidlet. 

I eksemplet under, er Gorredh gïelem! valgt.

Det vil da komme til syne en pakkefunksjon til høyre i bildet, se illustrasjon under. Her fremgår pakkeinnholdet (se 1) og de valg man har i forhold til det innhold som man har lagt i pakken (se 2).

For å legge til flere læremiddler i pakken, så velger man bare "Legg til i pakke" på de læremidler som man vil legge til i pakken. Disse vil da vises i listen over pakkeinnhold.

For å lage pakken klikker man på "Lag ny pakke" (se nr 2 i illustrasjonen over).

Man får da opp en ny side som ser ut som i illustrasjonen under.

Her skal man skrive inn tittel, beskrivelse og velge til hvilken dato pakken skal være gyldig.

I dette eksemplet er det bare ett læremiddel i pakken (Gorredh gïelem!). Se innringing i illustrasjonen over. Har man valgt flere så vil de vises under her i listeform.

Til sist valger man "Lagre" og pakken lagres under "Pakker" i venstre meny.

 

Fylkesmannen i Nordland © 2008 - Webløsning © Seria - Heading © KREMdesign