Konferanse om sørsamisk opplæring i Trondheim 23. og 24. mars 2010

samisk flagg

 

Fylkesmannen i Nordland inviterer til konferanse om sørsamisk opplæring på Rica Nidelven Hotel i Trondheim 23. og 24. mars 2010.

 

Hensikten med konferansen er å belyse særskilte utfordringer og muligheter innenfor sørsamisk opplæring. Det er også ei målsetting at man får til et nærmere samarbeid mellom aktørene innenfor sørsamisk opplæring, også over riksgrensen.

 

Målgruppen for konferansen er både fylkeskommunale og kommunale skoleeiere, sentrale utdanningsmyndigheter, oppvekstsentre, barnehageansatte, lærere, høgere utdanningsinstitusjoner og alle som har interesse for samisk opplæring.

 

 

Konferansespråk: Norsk. Ett innlegg vil holdes på engelsk.

 

Påmelding gjøres til Via Travel ved å klikke deg inn på påmeldingslinken under

Link: https://www.viaregi.com/registration/deltagerweb.aspx?kid=4839&pid=19300 

Påmeldingsfrist: 8. mars. 

Det er begrenset kapasitet på hotellet så vi anbefaler deltakerne om å melde seg på tidligst mulig.

 

Spørsmål om konferansen kan rettes til:

  • Kevin Johansen på e-post: kjo@fmno.no eller pr. telefon 75531586

  • Wiveca Wilhelmsen Holm på e-post: wwi@fmno.no eller pr. telefon 755 31587 

Vel møtt til en spennende konferanse om sørsamisk opplæring!

 
Fylkesmannen i Nordland © 2008 - Webl°sning © Seria - Heading © KREMdesign